Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεροτριβιάς

Οι αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεροτριβιάς διενεργήθηκαν ομαλά και με μεγάλη επιτυχία. 
Αναλυτικά έχει ώς εξής:
Αριθμός εγγεγραμμένων: 102
Αριθμός ψηφοδελτίων:   102
Έγκυρα Ψηφοδέλτια:  101
Άκυρα:   1
  
 Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού και σύμφωνα με τις ψήφους προτίμησης ως :

Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου


        Ονοματεπώνυμο υποψηφίου                 ψήφοι 
  

 1. Τασσόπουλος Δημήτριος                             65
 2. Μπακούτης Γεώργιος                                   54
 3. Καναράς Δημήτριος                                     43 
 4. Καλαβρής Σπυρίδων                                    41
 5. Αποστόλου Αναστασία                                 39
 6. Γκίκας Κωνσταντίνος                                   35
 7. Ευαγγελινού Νίκη                                         31
 Αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Νουλοπούλου Αργυρώ                               30
 2. Καβαρντής Νικόλαος                                  24
 3. Βαβουλιώτης Βασίλειος                              20


Τακτικά Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής


 1. Καραγκούνης Γεώργιος                              82
 2. Μέλλιος Ιωάννης                                        67
 3. Χρήστου Γεώργιος                                     60
Αναπληρωματικά Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής


 1. Λύρα Αικατερίνη                                        57

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου