Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2015


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Το Δ.Σ του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεροτριβιάς καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή  19 Απριλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στο Κοινοτικό Γραφείο,

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Διοικητικός απολογισμός του  Δ.Σ. για το έτος 2014.

2.    Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2014, ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.    Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.

4.    Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού απολογισμού, του Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε.

5.    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
6
6.    Πρόγραμμα δράσης του συλλόγου για το 2015 και συζήτηση προτάσεων και ιδεών  των μελών για την πορεία του συλλόγου.


Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας


Φ.Χρήστου                                                                   Γ.Καραγκούνης


Η παρουσία όλων των μελών στην Γενική Συνέλευση είναι πολύτιμη και αναγκαία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου