Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Δ.Σ του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεροτριβιάς καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί  
την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στο Κοινοτικό Γραφείο,
με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Διοικητικός απολογισμός του  Δ.Σ. για το έτος 2013.
2.    Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2013, ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3.    Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.
4.    Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού απολογισμού, του Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε.
5.    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
6.    Συνδρομές Μελών.
7.    Πρόγραμμα δράσης του συλλόγου για το 2014 και συζήτηση προτάσεων και ιδεών  των μελών για την πορεία του συλλόγου.
Η παρουσία όλων των μελών στην Γενική Συνέλευση είναι πολύτιμη και αναγκαία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             
 Φ. ΧΡΗΣΤΟΥ

                                                                                                                                  
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                           Γ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

  

    

      

                                         
                   

                       

               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου